Skip to content
2017. március 29. Szerző:

Március 25-én szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén mintegy 25 résztvevő jött el a Szeged-Csanádi Egyházmegye özvegyeknek és gyászolóknak meghirdetett lelkinapjára, melyet immár hetedik alkalommal rendeztünk meg a szegedi Katolikus Házban.

A nap előadója Keserű György piarista szerzetes, mentálhigiénés szakember volt, aki konkrét példákon keresztül világította meg a gyász kezelésének útjait J.W. James-R.Friedman: Gyógyulás a gyászból c. könyve alapján. A veszteségek elkerülhetetlenek az életünkben, ám általános tapasztalat, hogy nem vagyunk rájuk felkészülve.

Szó esett a tévutakról, azokról az üzenetekről, amelyet a környezetünktől tanulunk el egész kisgyermek korunktól kezdve, hogy hogyan kezeljük a bennünket ért veszteségeket. Ki ne hallotta volna ezt gyerekkorában egy szeretett tárgy elvesztése fölött érzett fájdalmában: Ne sírj! Majd kapsz helyette másikat! Na, menj a szobádba, jobb most egy kicsit megnyugodni! Az üzenet itt az: ne légy szomorú, pótold a hiányt, és gyászolj egyedül. Még legalább hat ilyen -mögöttes tartalmat közvetítő – téves üzenetet azonosítottunk. Léteznek átmeneti vigaszok is (pl. étel, alkohol, munkába temetkezés, fantáziavilágba menekülés), amelyek időlegesen megkönnyebbülést hoznak, de hosszú távon nem segítik a gyász feldolgozását.l

Természetesen egy szeretett személy halála miatti veszteség végleges, nem csak testileg nem lesz itt velünk többet, hanem minden reményünk, megvalósításra váró közös tervünk is eltűnik. Nagyon fontos, hogy adjunk időt az érzelmek megélésének, a veszteség átélésének és az evvel való őszinte szembesülésnek, végül a kapcsolat “beteljesülésének”, amikor már teljes valójában -pozitívumaival, negatívumaival együtt- látjuk a halál által elragadott személyt.

Nemcsak előadást hallhattak a résztvevő özvegyek és gyászolók, hanem filmrészletek alapján, illetve kiscsoportos és egyéni munkában dolgoztak a személyes veszteségeikkel is. Megindító és mély beszélgetések, megosztások, olykor könnyek jellemezték a közös munkát. A nap szentmisével zárult.

 

 

 

2017. március 24. Szerző:

A Pasztorális Helynökség munkatársaiként március 20-án hétfő este egy nagy közös asztalt ültünk körbe a Szeged-Csanád Egyházmegye területén munkálkodó mozgalmak és lelkiségek felelőseivel, hogy megosszuk egymással mindazokat a programokat, kezdeményezéseket, amellyel színessé tesszük egyházmegyénk pasztorális “svédasztalát”.

 

2017. március 20. Szerző:

„fussuk meg az előttünk levő pályát”

A Szent László évhez kapcsolódva a Szeged – Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség CsaládKözPontja focitornát hirdetett 30 év feletti férficsapatok számára. Olyan „lovagi tornát”, ahol nem fegyverekkel, hanem labdával küzdenek meg egymással a plébániákhoz vagy más egyházi közösséghez kapcsolódó csapatok, akár régóta összejárnak, akár csak erre az alkalomra álltak össze.
Fontosnak tartjuk, hogy legyenek olyan közösségi alkalmak, amelyek kimondottan férfiaknak szólnak. A férfias küzdelemnek is legyen ilyenkor helye, de egy asztal köré is le tudjanak ülni egymással a résztvevők.
Hat csapat részvételével 2017. március 18-án zajlott a torna, a szegedi Piarista Gimnázium tornatermében. A csapatok a következők voltak: Piarista Apafoci, Tátra téri csapat, Makó-SZIGNUM, Magyar Máltai Szeretetszolgálat FC, Szeged-Belvárosi Plébánia, Békéscsaba-Belvárosi Plébánia. A délelőtti csoportmérkőzések után következtek a döntőbejutásért való küzdelmek, kiderült, hogy melyik négy csapat játszik a helyosztó mérkőzéseken. A mérkőzések utáni pihenőidőben a résztvevőket meglátogatta Kiss-Rigó László püspök atya, aki egy rövid buzdító beszéd után beállt a kapuba is egy hetesrúgó verseny erejéig. Délután a bronzmeccs és a döntő lejátszása után a következő csapatok állhattak a dobogóra:

3. hely: Magyar Máltai Szeretetszolgálat FC
2. hely: Szeged-Belvárosi Plébánia
1. hely: Makó-SZIGNUM

Tehát a Szent László focitorna győztese, aki a kupát hazavitte a makói csapat lett, ugyanakkor minden meccs jó hangulatú volt, a családtag-szurkolóknak köszönhetően is. Minden csapat helytállt a mérkőzéseken, ezért a bronzon, ezüstön és aranyérmen túl mindegyikőjük kiérdemelten vehette át Kondé Lajos atyától a Szent László-érmet is.


 

2017. március 17. Szerző:

Domaszéken, a Zöldfás Lelkigyakorlatos Házban rendeztük meg a dél-alföldi Házas Hétvége közösség „Első Hétvége” nevű programját, 2017. március 10-12. között. A rendezvény a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének támogatásával valósult meg.
14 házaspár vett részt ezen a programon. Az előadók (három felkészült házaspár és egy pap) életük, kapcsolatuk megélt példáit tárták a jelenlevők elé, ezzel segítve őket, hogy a bevezetők témáit a saját életükre vonatkoztatva átbeszélhessék, ki-ki a saját szobájában, négyszemközt. A Hétvége célja, hogy a párok visszataláljanak az első szeretetükhöz, megújuljon és megerősödjön a házastársi kapcsolatuk. A program rávilágít, hogy nem törvényszerű a házasságok elszürkülése, mindig lehet tenni azért, hogy egy kapcsolat lüktető, friss, élettel teli legyen. Ahhoz ad segítséget, hogy a párok a hétköznapokban is tudjanak egyre növekvő szeretetben élni, jelekké válni családjuk és környezetük számára. A résztvevő párok mindegyike nagyon nyitott volt, belesimultak a program menetébe. Bízunk abban, hogy kapcsolatukban valóban megerősödtek.
A közösség régebbi tagjai sok segítséget adtak ennek a programnak a megvalósításához, imáikkal és szolgáló jelenlétükkel. A záró szentmisére megtelt a Zöldfás templom,  közösen adtunk hálát Istennek a kapott kegyelmekért.

Kondé László és Margit

2017. március 8. Szerző:

 A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontja lelkinapra hívja az özvegyeket és gyászolókat 2017. március 25-én, szombaton 9.00-16.00-ig Szegedre, a Katolikus Házba (Dugonics tér 12.).

A lelkinapot Keserű György piarista atya tartja.

A lelkinap témája: Vigasz és vigasztalanság a gyászban

Jelentkezés: JELENTKEZÉSI ŰRLAP

2017. március 2. Szerző:

Február 27-én pasztorációs “svédasztalra” láttuk vendégül az Egyházmegyében szolgáló szerzeteseket. Igen sokszínű és gazdag kínálat állt össze, amely az egyházmegyében élő hívők és nem hívők lelki táplálékát teszi változatossá. Néhány receptet velünk is megosztottak a nővérek és testvérek. Ki tudja, mi sülhet még ki ebből?

2017. február 3. Szerző:

Kedves Házasságpárti Barátaink, Ismerőseink!

Közeledik a Házasság hete, amelynek célja, hogy megerősítsük a házasságban élőket és felhívjuk a figyelmet a házasság értékeire. Fontos, hogy képviseljük: megéri egymást “hosszan szeretni”.
Minden évben szervezünk egy olyan programot ezen a héten, aminek segítségével szeretnénk erre felhívni a nyilvánosság, az emberek figyelmét.

2017. február 12-én a Házasság hetét megnyitó,

10 órakor kezdődő misét követően (kb. 11 óra után) egy vidám lufis  flashmobot szervezünk a Dóm téren “Szerelmes légiposta”  címmel.

Szeretettel hívunk, hogy házastársatokkal (és gyermekeitekkel) csatlakozzatok ehhez az akcióhoz!
A mise végén röviden ismertetjük a részleteket a Dómban. Minden “játékos” pár kap egy levélkét, amelynek a tartalma meglepetés lesz. Ehhez csak egy toll , írószerszám szükséges tőletek.
Ezután kimegyünk a térre, kezünkbe kapunk egy lufit és a légi-küldemény elkészülte után adott  hangjelre  egyszerre elengedjük a légipostáinkat.
Minderről készül egy rövid felvétel.
Ugye számíthatunk Rátok?

Előzetesen itt tudtok bejelentkezni

2016. november 10. Szerző:

Egyházmegyénk Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontjaként szeretnénk teret adni az egyházmegyében működő családcsoportoknak, hogy bemutatkozhassanak, megmutassák életüket és azt a sokszínűséget, amely jellemzi a csoportokat.

„Somfai atya-féle” család csoport
Csoportunk 8-10 házaspárból és a hozzájuk tartozó kb. 30 gyermekből áll. Találkozóink időpontja: péntek, este 18.00 – 20.00, helyszíne: a Jezsuita templom közösségi terme, (Szeged, Dáni utca 3.) Néhányak már kicsi gyermekkoruk óta kötődnek a jezsuita templomhoz, itt elsőáldoztak, bérmálkoztak, házasodtak és azóta is kisebb-nagyobb intenzitással részt vesznek a templom életében. Sokunknak egyetemi éveink meghatározó temploma volt ez, másoknak a teológiai tanulmányaik, az ott tanító atyák adtak életre szóló útravalót, szemléletet. Több mint 25 éve két hetenkénti rendszerességgel jövünk össze, hogy egymást hitünkben, keresztény értelmiségi szerepünkben, az ehhez kötődő társadalmi szerepvállalásainkban, magánéletünkben erősítsük, támogassuk és tanuljuk. Időnkhöz és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk bekapcsolódni a templom közösségi életébe is: részt veszünk egy-egy rózsafüzér imádságon, a házasság hete alatt kapcsolódunk az imahátteret nyújtókhoz, szolgálunk a rorate agapéinál és a keresztút alkalmaiba is igyekszünk részt venni. Természetesen törekszünk arra is, hogy a közösségi alkalmakon kívül, a hétköznapokban is találkozzunk, hol egy női csevejre, hol egy kirándulásra, vagy épp csak egy kávéra. E húsz év első 15 évében mindig valamelyik atya látta el a csoport lelki vezetését (Illés Albert atya, majd Somfai Béla atya). Így nagyon erősen gondolkodásunk részévé vált az a fajta lelkiség, amelyet itt, a jezsuita templomban kaptunk. Somfai atya távozása óta önállóan keressük témáinkat és igyekszünk saját tudásunk, illetve meghívott vendégek segítségével egy-egy aktuális, érdekes problémát, filmet, cikket, könyvet megbeszélni. Nemcsak a témák és vélemények tekintetében vagyunk nagyon színesek és nyitottak, minden újonnan érkezőt is ezzel a lelkülettel fogadunk!
Aki többet szeretne tudni rólunk, hallgassa meg a csoportról készült rádiós interjút a Katolikus Rádióban:
Érdeklődni: Bak Krisztinánál (bak.csalad@t-online.hu) vagy Frauhammer Krisztánál (frauhammer.kr@gmail.com) lehet.

somfai_csop_szeged

2016. szeptember 28. Szerző:

NőiesTE szemináriummal indult szeptember 20-án a CsaládEgyetem harmadik tanéve. Ez alkalommal a kreatív életvezetés kérdéseivel foglalkoztak a résztvevők a már megszokottan jó hangulatú légkörben.
Az egyházmegye Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontja ebben a félévben a nevelés témáját helyezi a középpontba a havonta megrendezett nyitott előadások során.

fb2fb3drpappm_ea

Szeptember 29-én dr. Papp Miklós Értékek vezessék a nevelést!, október 18-án Uzsalyné dr. Pécsi Rita Miért nem működik a „már százszor megmondtam”?, november 22-én Léder László Elég jó apának lenni címmel tart előadást Szegeden a Katolikus Házban.  Az előadásokról felvétel készül, ezek a korábbiakkal együtt megtekinthetők a csaladegyetem.hu weboldalon.
A szemináriumok lehetőséget adnak arra, hogy egy-egy témával mélyebben foglalkozzanak a  résztvevők. Így lesz szülői kommunikációs tréning, Férfi-műhely, a gyerekek biztonságos internetezésével foglalkozó este, Ciklus-show lányoknak.  Ebben a félévben sem maradhat el a játékos kapcsolatépítő páros terepgyakorlat, amely ez alkalommal Szerelmes triatlonozásra hívja a vállalkozó kedvű párokat. További információ és jelentkezés a www.csaladegyetem.hu oldalon.

 

2016. július 12. Szerző:

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontja 2014 szeptemberében indította el CsaládEgyetem néven azt a sokszínű programsorozatot, amelynek célja növelni a családban élők és családi életre készülők tudatosságát a családi élet jelenségeivel kapcsolatban és ezzel elősegíteni a párkapcsolatok, családok kiegyensúlyozott, egészséges működését.

A havonta meghirdetett „nyitott előadásokon” neves szakemberek osztották meg életközeli tudásukat azokkal, akik nyitottak a fejlődésre családi kapcsolataikban. Az előadásokat minden alkalommal egy „pogácsázó” beszélgetés követte, ami lehetőséget nyújtott a résztvevőknek gondolataik megosztására, és kérdések megfogalmazására az előadó felé. Az idei tanév fő témái voltak a női egészség, a családi pénzgazdálkodás, a veszteségek ajándékai, az „okos” újmédia eszközök hatásai a párkapcsolatokra, a házas életstílus, a házasság szakaszaihoz kapcsolódó konfliktusok és a szeretetkapcsolatokban szerzett sebeink felismerése. Az előadásokról videófelvételek készültek, amelyeket feltöltöttünk a CsaládEgyetem honlapjára, így azok is tudnak tanulni az adott témákról, akik nem tudtak személyesen jelen lenni ezeken az estéken.  (http://csaladkozpont.hu/csaladegyetem/video-tarhely/)

Azok számára, akik egy témával mélyebben is szeretnének foglalkozni, kiscsoportos „szemináriumokat, speciálkollégiumokat” hirdettünk nem csak Szegeden, hanem Békéscsabán is: egyet az őszi, egyet a tavaszi félévben.

Csak nőknek szóltak az egyre népszerűbb „NőiesTE” szemináriumok, amelyek lehetőséget adtak a résztvevőknek, hogy megosszák egymás között női létük tapasztalatait, kérdéseit, örömeit, asszonyi bölcsességüket. Mindehhez segítséget nyújtott a zene, a tánc és különböző kreatív technikák.

A CsaládEgyetem keretében 2 alkalommal hirdettünk meg Ciklus-show-t, amely egy drámapedagógiás szeminárium a női ciklusról 10-12 éves lányoknak.  Mottója: „Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok” .  A Németországban kidolgozott MFM-projekt képzési célja, hogy a résztvevő  lányok látványos, izgalmas és dramatikus játék során megismerjék testük működését, a női ciklus folyamatát. Így egy pozitív hozzáállás és testkép kialakulásához járult hozzá a program.  A program zárásaképpen a kislányok a trénerekkel együtt mutatták be szüleiknek, hogy mit tanultak. A szülök visszajelzése volt, hogy ők is sok új információhoz jutottak. Ez azért is fontos, mert tartós hatás csak akkor várható, ha a megfelelő szülői támogatás kíséri a gyermek fejlődését.

Sensiplan – természetes családtervezési kurzust hirdettünk pároknak, ahol a tüneti-hőmérőzéses módszert sajátíthatták el a résztvevők.

A férfiak „Sörpad” című szemináriumának egy igazi műhely adott helyet, ahol a férfiak a tényleges barkácsolás mellett tekintettek rá, hogyan osztják fel „életük kenyerét”: mekkora karéj jut a munkának, feleségnek, gyerekeknek, Istennek, maguknak.

Ennek folytatása volt a második félévben a „Maradjon igened” szeminárium, mely alapvető életvezetési kérdések áttekintésében segítette a jelenlévőket.

Speciálkollégium várta az őszi félévben a sérült gyermekeket nevelő szülőket.

Tavasszal gyászolók számára vezetett lelkigyakorlatot Kiss Didák OFM, ahol a veszteséggel való munkában nem csak a sírás, hanem a gyógyító nevetés is meg tudott jelenni.

Táncmeditációs napunkon Csókási Anna RSCJ vezetésével a rohanó hétköznapok stresszéből kilépve a tánc és belső figyelem eszközeit használtuk az önmagunkkal való találkozásra és rálátást kaphattunk az embertársainkkal való kapcsolatainkra is.

A „családegyetemisták” számára már nem szokatlan, hogy félévente házi dolgozatokkal is tudnak krediteket szerezni. Ebben az évben karácsony előtt olyan dolgozatokat vártunk, ahol olyan ajándék-ötleteket osztottak meg egymással a pályázók, amelyek nem kerülnek pénzbe. Tavasszal pedig „Apakincsek” illetve „Anyakincsek” címmel olyan írásokat vártunk, amelyekben megosztották szülői létük örömeit velünk – mi pedig tovább oszthattuk mindezeket a CsaládEgyetem honlapján illetve a Facebook oldalunkon.

Páros terepgyakorlatunk lényege, hogy apró, játékos feladatokkal segítünk az erre jelentkező játékos kedvű pároknak abban, hogy az egymásra figyelés kedves gesztusai, a közös élmények ismét gyakoribbá váljanak a hétköznapjaikban. Az első ilyen játékunk volt 2013-ban a Házasság hete felvezető programjaként a Szerelmes Kalandtúra házaspároknak, melyet azóta az országban és a határon túl is sok, családokkal foglalkozó szervezet átvett és sikerrel megvalósított. Azóta minden évben szerveztünk hasonló, egyénileg ütemezhető, kapcsolaterősítő programokat. Ebben a tanévben „Színezd újra – tavaszi párkapcsolat karban-tartó játék” címmel hirdettük meg ezt a programot.

Azokat a párokat, akik részt vettek a játékban, egy vidám, színes közösségépítő, tapasztalatmegosztó estére hívtuk, melynek a „Női szeszély huszárcsókkal” címet adtuk.

A CsaládEgyetem programjain személyesen több mint 1100 résztvevő volt, a programok internetes eléréseinek száma meghaladja a 7 és fél ezret.

A programokon való résztvételért krediteket adtunk, mint egy „igazi” egyetemen. Azok között a családok között, akik mindkét félévben összegyűjtötték az előírt minimális kreditet, egy 3 napos családi üdülést sorsoltunk ki az Alsópáhoki családbarát Kolping Hotel jóvoltából.

A CsaládEgyetem második tanévének megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Család-, Ifjúsági- és Népesedéspolitikai Intézet támogatta.

A következő tanévben is folytatjuk a Családegyetemet, mivel mi, szervezők tapasztaljuk a saját családjainkban és a programjaink résztvevői is azt jelzik vissza, hogy tudatos odafigyeléssel jelentősen javíthatók, gazdagíthatók szeretetkapcsolataink, azaz a CsaládEgyetem mottójával: „ A boldogság tanulható”.