Skip to content
2014. szeptember 17. Szerző:

Kapcsolatépítő szeminárium játékos, vállalkozó kedvű házaspároknak szeptember 24. 18.00 órától

Párgyakorlatok a Biblia tükrében

Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó családterapeuta házaspár vezetésével havi egyszeri (szeptember-december), 3 óra időtartamú kiscsoportos találkozásokon vesznek részt a jelentkező házaspárok, ahol a kapcsolatukat befolyásoló legfontosabb készségek fejlesztése, a kapcsolat ápolása a cél. A program jellegéből fakadóan szükséges, hogy a részvevők minden alkalmon jelen legyenek.

A csoport létszáma korlátozott, ezért résztvevőket a jelentkezések sorrendjében tudunk fogadni!

Előzetes bejelentkezést követően várunk minden játékos kedvű, kalandvágyó párt, aki szívesen kutatja, hogy a bibliai történetek milyen üzenetet tartogatnak a párkapcsolatuk számára!

Helyszín: Katolikus Ház, emeleti előadó

2014. szeptember 16. Szerző:

„Egy nyelvet beszélünk?” – Családi nyári egyetem a kommunikációról

Az együttműködő kommunikáció módszerével ismerkedhettek mega Családi nyári egyetemen részt vevő családok, akik a Zöldfás Lelkigyakorlatos Házbanjúnius 20. és 22.közötti hétvégén a házastársak, valamint a szülők és a gyerekek közötti hatékony kommunikáció témáját vették górcső alá.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontja által szervezett bentlakásos alkalom célja az volt, hogy abban segítse a résztvevőket, hogy a hétköznapjaikban nagyobb együttérzéssel, odafigyeléssel és kevesebb félreértéssel tudjanak egymással kommunikálni, ezáltal a családon belüli kapcsolataik meghittebbé válhassanak.

Péntek délután egy, mind a 15 résztvevő család együttműködését igénylő nagy, közös játékkal kezdődött a program, majd a téma bevezetéseképpen a felnőttek csoportjában a férfiak és nők külön gyűjtötték össze, hogy milyen összetevők szükségesek egy „jó veszekedéshez”.

Egy együttműködésről szóló vidám interaktív mese és közös ima zárta a gyermekekkel közös napi programot. Késő este a szülők egy csoportja által imádkozott és taizé-i dalokkal kísért Szent Ignáciexamen után tértek nyugovóra a résztvevők .

Szombaton délelőtt a Dr. Marshall B. Rosenberg által kidolgozott erőszakmentes, vagy újabb nevén együttműködő kommunikáció (EMK) elméleti alapjait ismertették a meghívott trénerek. Az EMK segíti a másik ember felé az együttérző figyelem összpontosítását, a személyes kapcsolatok elmélyítését, de Rosenberg módszerét számos alkalommal politikai konfliktusokban is sikerrel alkalmazták.

A nap második felében konkrét élethelyzetekben gyakorolhatták a felnőttek, hogy figyelmük átformálásával, hogyan lehet segíteni abban, hogy a gyermekeik közötti konfliktusok veszekedés helyett az egymás megértése felé mozduljanak el.

A gyakorlatok során megtapasztalható volt, hogy a házastársak a megfigyeléseik és érzéseik ítéletmentes megfogalmazásával, szükségleteik és kéréseik tudatos közlésével feloldhatják a párkapcsolatban jelentkező fájdalmas szituációk, adott esetben egy elfelejtett évfordulós születésnap sebeit is.

A nap folyamán egy fiatal házaspár vezetésével a gyermekek életkor szerinti csoportokban különböző mesés és játékos módszerek segítségével gyakorolták az egymásra figyelést és az érzések felismerését.

A szülők hatékony tanulását fiatal önkéntesek segítették azzal, hogy a tematikus foglalkozások mellett a gyermekek játékos foglalkozásairól gondoskodtak.

Vasárnap az „Odafigyelő Tudatos Társ” gyakorlásaután szentmisével ért véget a Családi nyári egyetem. A résztvevők a folytatás igényével búcsúztak Zöldfástól.

 

2014. szeptember 15. Szerző:

Családokkal Mária útján

A CsaládEgyetem felvezető programja

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontjazenés,gyalogos zarándoklatot szervezett 2014. május 15-én, csütörtökön délután Szegeden. A Családok Világnapja alkalmából vártunk minden kicsit és nagyot, hogy együtt zarándokoljunk és imádkozzunk a magyar családokért.

Sajnos, a Szegeden is tomboló esős, szeles időjárás meghiúsította azt a tervünket, hogy elsétáljunk az alsóvárosi Havas Boldogasszony templomtól a belvárosi Fogadalmi templomig, ám a zarándoklat mégsem maradt el. A ferences atyák jóvoltából a templom és a rendház a rendelkezésünkre állt, hogy az összegyűlt 25-30, zömében kisgyerekes család imádságban és zenében közösséget alkothasson.

A zenei szolgálatot néhány édesapa, édesanya vezetésével serdülőkorú fiatalok vállalták, akik már hetekkel korábban elkezdték a próbákat.

A beltéri zarándoklatKondé Lajos pasztorális helynök bevezető szavaival indult. Az öt állomáson az örvendetes Rózsafüzér öt titkát fűztük az Üdvözlégy imádságába. Minden állomáson egy-egy házaspár vagy édesanya rövid, személyes történetét, tanúságtételét hallgattuk meg: egy fiatal házaspár arról a nehéz próbatételről beszélt, amit ők éltnek meg, miközben hiába vártak gyermekáldásra éveken át. A gyermeket hordozó Mária kapcsán arról a próbatételről kaptunk egy személyes vallomást, hogy milyen úgy gyermeket várni, hogy egyedül marad az édesanya munka és lakás nélkül. A templomban megtalált Jézus kapcsán a kamaszgyerekek „elveszítéséről” osztott meg személyes élményeket egy házaspár.

Az utolsó állomáson a családok megáldása előtt hirdettük meg a2014/2015. tanévre a CsaládEgyetemet, mely egy családi nyári egyetemmel indul júniusban, és az ősz folyamán több előadás, kapcsolatépítő szeminárium, páros terepgyakorlat és családi élmény-pályázat segítségével tudnak a jelentkezők/érdeklődőkelmélyülni a „családtudományban”.

Maria.utjan_3.allomas