Munkatársak

CsaládKözPontunk a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének alegysége.

Vezetők:

Kondé Lajos, pasztorális helynök             konde-lajos2

Bucskóné Lehota Ágota, irodavezető       bl_agota2

 

Munkatársak:

Bella Katalin                             b_kata

Gyurisné Hutter Katalin     gyne_kata

Piros Adorján                          piros_adorjan

 

Történetünk

A családpasztoráció vázlatos története a Szeged-Csanádi Egyházmegyében

Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó az 1995-ben megtartott Szeged-Csanádi Egyházmegyei Zsinat után kaptak felkérést Gyulay Endre püspök atyától a családpasztorációs munkára egyházmegyénkben. Kezdetben szinte egyáltalán nem volt olyan személyi vagy anyagi bázis, ami biztos alapot jelenthetett volna munkájukhoz. Nagy segítséget jelentett Bíró László családreferens püspök karizmatikus személye, aki pasztorális tapasztalataival, lelki háttérrel igyekezett folyamatosan támogatni a referenseket. 1999 tavaszára kialakult egy önkéntes segítői kör, melynek segítségével minden évben két családnapot tartottak, hol Csongrád, hol Békés megyében, hogy az egyházmegye legtávolabbi sarkába is eljusson a hívő családok üzenete. Majd kibővült a kör egyházmegyei családtáborok szervezésével, különböző képzések indításával (családcsoport-vezető képzés, képviselőtestületi tagok képzése, Társ-suli, stb.) Eleinte a Családpasztorációs Központ szervezetileg a Keresztény Munkásifjú Mozgalommal közösen működött, majd a Remény Háza Családműhely adott helyet a családpasztorációs munkának. Rövid időre átkerült a – Gulyás Péter által vezetett –  Pasztorációs Centrumba, majd 2007-től a Pasztorális Helynökségre, mint Családpasztorációs Iroda. Laczkó István plébános atya 2002-től 2007-ig kapcsolódott be a munkába mint családpasztorációért felelős pap. Pető Éva rscj nővér 2003-tól 2009-ig dolgozott elsősorban az adminisztráció terén, és a lelkek ápolójaként. 2005-től önkéntes munkában Berta Árpád és Edit kapcsolódtak be. 2007 novemberétől Csányi Sándor és Csányiné Fejes Tekla kapott megbízást az egyházmegyei családreferensi feladatok ellátására. Éva nővér munkáját 2009-től Keszeli Ilona és Csányiné Fejes Tekla vette át a Családpasztorációs Irodán. 2009-től az iroda egyre jobban beilleszkedett a Pasztorális Helynökség irodáinak sorába és a Katolikus Házban kapott helyet. Kondé Lajos pasztorális helynök atya irányítása alatt újragondolta küldetését, újraszervezte programjait ás új szolgálatokat alakított ki: gyászolók kísérése, családi életre nevelés (CSÉN) órák elindítása az egyházmegyei iskolákban, Házasság Hete programsorozat felvirágoztatása, stb. Bella Katalin 2010-ben, Bucskóné Lehota Ágota 2011-ben, Gyurisné Hutter Katalin 2013-ban, Piros Adorján pedig 2016-ban csatlakozott részmunkaidős munkatársként. Így a bővülés nem csak a szolgálatunkban, hanem örömünkre a szolgálók közt is végbement. Lendületet adott építkező munkánknak a püspöki karunk által 2011-re meghirdetett Család Éve. Ugyanebben az évben a ropogós és sokak számára nehezen érthető Családpasztorációs Iroda nevet CsaládKözPont-ra kereszteltük át. Azóta vagyunk a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontja.