Skip to content
2016. július 12. Szerző:

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontja 2014 szeptemberében indította el CsaládEgyetem néven azt a sokszínű programsorozatot, amelynek célja növelni a családban élők és családi életre készülők tudatosságát a családi élet jelenségeivel kapcsolatban és ezzel elősegíteni a párkapcsolatok, családok kiegyensúlyozott, egészséges működését.

A havonta meghirdetett „nyitott előadásokon” neves szakemberek osztották meg életközeli tudásukat azokkal, akik nyitottak a fejlődésre családi kapcsolataikban. Az előadásokat minden alkalommal egy „pogácsázó” beszélgetés követte, ami lehetőséget nyújtott a résztvevőknek gondolataik megosztására, és kérdések megfogalmazására az előadó felé. Az idei tanév fő témái voltak a női egészség, a családi pénzgazdálkodás, a veszteségek ajándékai, az „okos” újmédia eszközök hatásai a párkapcsolatokra, a házas életstílus, a házasság szakaszaihoz kapcsolódó konfliktusok és a szeretetkapcsolatokban szerzett sebeink felismerése. Az előadásokról videófelvételek készültek, amelyeket feltöltöttünk a CsaládEgyetem honlapjára, így azok is tudnak tanulni az adott témákról, akik nem tudtak személyesen jelen lenni ezeken az estéken.  (http://csaladkozpont.hu/csaladegyetem/video-tarhely/)

Azok számára, akik egy témával mélyebben is szeretnének foglalkozni, kiscsoportos „szemináriumokat, speciálkollégiumokat” hirdettünk nem csak Szegeden, hanem Békéscsabán is: egyet az őszi, egyet a tavaszi félévben.

Csak nőknek szóltak az egyre népszerűbb „NőiesTE” szemináriumok, amelyek lehetőséget adtak a résztvevőknek, hogy megosszák egymás között női létük tapasztalatait, kérdéseit, örömeit, asszonyi bölcsességüket. Mindehhez segítséget nyújtott a zene, a tánc és különböző kreatív technikák.

A CsaládEgyetem keretében 2 alkalommal hirdettünk meg Ciklus-show-t, amely egy drámapedagógiás szeminárium a női ciklusról 10-12 éves lányoknak.  Mottója: „Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok” .  A Németországban kidolgozott MFM-projekt képzési célja, hogy a résztvevő  lányok látványos, izgalmas és dramatikus játék során megismerjék testük működését, a női ciklus folyamatát. Így egy pozitív hozzáállás és testkép kialakulásához járult hozzá a program.  A program zárásaképpen a kislányok a trénerekkel együtt mutatták be szüleiknek, hogy mit tanultak. A szülök visszajelzése volt, hogy ők is sok új információhoz jutottak. Ez azért is fontos, mert tartós hatás csak akkor várható, ha a megfelelő szülői támogatás kíséri a gyermek fejlődését.

Sensiplan – természetes családtervezési kurzust hirdettünk pároknak, ahol a tüneti-hőmérőzéses módszert sajátíthatták el a résztvevők.

A férfiak „Sörpad” című szemináriumának egy igazi műhely adott helyet, ahol a férfiak a tényleges barkácsolás mellett tekintettek rá, hogyan osztják fel „életük kenyerét”: mekkora karéj jut a munkának, feleségnek, gyerekeknek, Istennek, maguknak.

Ennek folytatása volt a második félévben a „Maradjon igened” szeminárium, mely alapvető életvezetési kérdések áttekintésében segítette a jelenlévőket.

Speciálkollégium várta az őszi félévben a sérült gyermekeket nevelő szülőket.

Tavasszal gyászolók számára vezetett lelkigyakorlatot Kiss Didák OFM, ahol a veszteséggel való munkában nem csak a sírás, hanem a gyógyító nevetés is meg tudott jelenni.

Táncmeditációs napunkon Csókási Anna RSCJ vezetésével a rohanó hétköznapok stresszéből kilépve a tánc és belső figyelem eszközeit használtuk az önmagunkkal való találkozásra és rálátást kaphattunk az embertársainkkal való kapcsolatainkra is.

A „családegyetemisták” számára már nem szokatlan, hogy félévente házi dolgozatokkal is tudnak krediteket szerezni. Ebben az évben karácsony előtt olyan dolgozatokat vártunk, ahol olyan ajándék-ötleteket osztottak meg egymással a pályázók, amelyek nem kerülnek pénzbe. Tavasszal pedig „Apakincsek” illetve „Anyakincsek” címmel olyan írásokat vártunk, amelyekben megosztották szülői létük örömeit velünk – mi pedig tovább oszthattuk mindezeket a CsaládEgyetem honlapján illetve a Facebook oldalunkon.

Páros terepgyakorlatunk lényege, hogy apró, játékos feladatokkal segítünk az erre jelentkező játékos kedvű pároknak abban, hogy az egymásra figyelés kedves gesztusai, a közös élmények ismét gyakoribbá váljanak a hétköznapjaikban. Az első ilyen játékunk volt 2013-ban a Házasság hete felvezető programjaként a Szerelmes Kalandtúra házaspároknak, melyet azóta az országban és a határon túl is sok, családokkal foglalkozó szervezet átvett és sikerrel megvalósított. Azóta minden évben szerveztünk hasonló, egyénileg ütemezhető, kapcsolaterősítő programokat. Ebben a tanévben „Színezd újra – tavaszi párkapcsolat karban-tartó játék” címmel hirdettük meg ezt a programot.

Azokat a párokat, akik részt vettek a játékban, egy vidám, színes közösségépítő, tapasztalatmegosztó estére hívtuk, melynek a „Női szeszély huszárcsókkal” címet adtuk.

A CsaládEgyetem programjain személyesen több mint 1100 résztvevő volt, a programok internetes eléréseinek száma meghaladja a 7 és fél ezret.

A programokon való résztvételért krediteket adtunk, mint egy „igazi” egyetemen. Azok között a családok között, akik mindkét félévben összegyűjtötték az előírt minimális kreditet, egy 3 napos családi üdülést sorsoltunk ki az Alsópáhoki családbarát Kolping Hotel jóvoltából.

A CsaládEgyetem második tanévének megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Család-, Ifjúsági- és Népesedéspolitikai Intézet támogatta.

A következő tanévben is folytatjuk a Családegyetemet, mivel mi, szervezők tapasztaljuk a saját családjainkban és a programjaink résztvevői is azt jelzik vissza, hogy tudatos odafigyeléssel jelentősen javíthatók, gazdagíthatók szeretetkapcsolataink, azaz a CsaládEgyetem mottójával: „ A boldogság tanulható”.

 

2016. július 1. Szerző:

Idén is meghirdettük egyházmegyénkben a családos zarándoklatot. Június utolsó vasárnapján indultak útnak a családok, a kecskeméti arborétum Mária kápolnájához. A kápolna oltárképe Mária Erzsébetnél tett látogatását tárja elénk, így zarándoklatunk témáját is ebből a bibliai történetből merítettük. A gyülekező után három állomásos zarándokútra indultunk a gyönyörű és a melegben is kellemesen hűs arborétum területén. A családok zarándokbotot vettek a kezükbe és utunkon egy-egy állomáson egy rövid elmélkedéssel közelebb kerültünk Mária Erzsébethez tett látogatásának történetéhez. Énekkel kísért utunkon imádkoztunk a példamutató házaspárokért, a nehézségekkel küzdő családjainkért és egy kegyeleti helynél a meg nem született gyermekekért.

A kápolnában Hatházi Róbert atya, a kecskeméti Szent Család Plébánia fiatal plébánosának vezetésével ünnepeltük a szentmisét, ahol arról az atya arról beszélt, hogy a Jóisten a hétköznapi eseményekben, teendőkben, rutinokban is éppen úgy tud hozzánk szólni, mint az imánkban és ünnepi pillanatainkban.

A plédeken elfogyasztott, egymással is megosztott ebéd után pedig, a baráti beszélgetéseken túl, közös játékkal, sok nevetéssel telt el a délután.

Mária az angyallal való találkozás után azon nyomban útra kelt Erzsébethez: örömét is hírül vinni, várandós rokona örömében osztozni, valamint várandós terheiket együtt viselni. Éppen így voltak családjaink is együtt ezen a napon: örömben, egymásért imádkozva, megerősítve egymást.

2016. május 31. Szerző:

Egyházmegyei Családi Zarándoklatot szervezünk a kecskeméti arborétum Mária Kápolnájához

2016. június 26-án, vasárnap 

Szeretettel várjuk a családok apraját-nagyját egy igazi családbarát közös programra, ahol Máriának Erzsébetnél tett látogatásába kapcsolódunk be egy több állomásos lelki úttal, szentmisével, szabadtéri játékokkal.

Program:
9.30    Gyülekező: a Kecskeméti Arborétum Mária-Kápolna felőli bejáratánál
10.00  Indul a „családi zarándokkaraván”
11.30  Gyerekbarát szentmise a Mária-kápolnában
12.30  Ebéd – otthonról hozott elemózsia
13.30  Játék, pihenés, beszélgetés
16.00  Hazautazás

JELENTKEZEK

Jelentkezési határidő: 2016. június 23.

További információk: tel.: 62/311-216/116., 117. mellék, 20/82-80-476, személyesen: Szeged Dugonics tér 12.

kapolnatavasz1

2016. május 3. Szerző:

Domaszéken, a Zöldfás Lelkigyakorlatos Házban rendeztük meg a dél-alföldi Házas Hétvége közösség „Első Hétvége” nevű programját, 2016. április 8-10. között. A rendezvény a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének támogatásával valósult meg.
11 házaspár és egy jezsuita atya vett részt ezen a Hétvégén. A program vezetői (három  házaspár és egy pap) életük példáival szemléltették az egyes témákat, ezzel is segítséget adva, hogy a résztvevők azokat magukra vonatkoztathassák. A program célja, hogy a házaspárok egymás iránti szeretete, szerelme megújuljon, elmélyüljön, ill. atyák esetében a közösségükkel és az Istennel való kapcsolat megerősítése a cél. Jó volt látni, hogy a résztvevők készségesen és nyitott szívvel álltak be a program menetébe és dolgoztak kapcsolatukért.
A közösség régebbi tagjai közül sokan támogatták ezt a rendezvényt, imáikkal és szolgáló jelenlétükkel. A záró szentmisére megtelt a Zöldfás templom, együtt adtunk hálát Istennek  a kapott kegyelmekért.

Kondé László és Margit

Elso_hetvege2016

2016. április 4. Szerző:

“Magány a gyászban, a gyászolók magánya” címmel lelkinapot szervezünk özvegyeknek és gyászolóknak 2016. április 16-án, szombaton 9.00-16.00-ig Szegeden a Katolikus Házban (Dugonics tér 12.).

” A magány és egyedüllét nem végső állapot. Az egyedüllétet elfogadásában lehet növekedni. Isten keres bennünket, mint az elveszett bárányt, aki elvesztette társait. Mivel tudjuk csökkenteni az egyedüllétünket, magányunkat. Teljesen úgysem sikerülhet.”

A lelkinapot Kiss Didák OFM tartja.

Jelentkezési határidő: április 12. a CsaládKözPont elérhetőségein,vagy a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével.

eso_kez_plakatra

 

2016. március 18. Szerző:

A Házasság hetében 5:1 Szóval szeress! címmel párkapcsolat-erősítő játékot hirdettünk házaspároknak. A boldog párkapcsolatok kommunikációját kutatások szerint az jellemzi, hogy ötször annyi pozitív, kedves üzenetet küldenek egymás felé, mint negatívat. A résztvevő párokat arra hívtuk meg, hogy 1+2 hétig tudatosan figyeljenek arra, hogy minél több kedves, elismerő szóval gazdagítsák a társukat. visszajelzéseiből az derült ki, hogy a játék meglehetősen nehéz volt, de nagyon sok ajándékot hozott a kapcsolatukba.

E tapasztalat alapján jó szívvel hívunk mindenkit az Irgalmasság Évében arra, hogy “jó szavakkal” is gyakorolja szerettei felé a hétköznapok irgalmas szeretetét.

A visszajelzésekből:

“Sajnos az 5:1 arányt nem sikerült elérnem, amit kis kudarcként ugyanakkor lelkesítő, megoldandó feladatként élek meg. Most szembesültem vele, hogy mennyire keveset is tudunk egy nap beszélni egymással. Ami kevés egymásnak szól, az általában nem egymásról. Nem is gondoltam, hogy ezek az apró gesztusok ilyen sokat javíthatnak a párunk kedélyállapotán, és ilyen sokat lendíthetnek a kapcsolatunkon.”

“Nagyon jó volt titokban tartani, hogy én egy játékban veszek részt. Viszont nagyon komolyan vettem, hogy ez ne csak játék legyen, hanem valóban a valódi érzésemet fejezzem ki, hogy a férjem érezze mennyire fontos nekem, és még 30 éves házasság után is érezze a szeretetemet. Volt bennem egy törekvés, hogy minél többször megdicsérjem, elismerjem az ő viselkedését, cselekedeteit, ami amúgy a rohanó hétköznapokban néha elmarad.”

 

voroshat_sziv

2016. február 3. Szerző:

Erős család, erős nemzet – Ez volt az egyik mottója az országos családreferens találkozónak, amelyet a 2016. január 29-30-ai hétvégén rendeztek Mohácson. A találkozóra szinte minden egyházmegyéből érkeztek házaspárok, lelki vezetők, munkatársak, a cél a tapasztalatszerzés és eszmecsere mellett a feltöltődés volt.

Cikk az eseményről itt olvasható.

IDE kattintva a találkozóról egy fotóvideó tekinthető meg Nyéky Kámán atya jóvoltából.csoportkep

2015. október 19. Szerző:

Október 17-én, szombaton “A boldogság tanulható” címmel párkapcsolat-erősítő programot tartottunk a CsaládEgyetem kihelyezett kurzusaként a békéscsabai Belvárosi Plébánián.
Néhány visszajelzés a résztvevőktől:
“Azt viszem magammal ebből a csoportból, hogy újra tudatosítom a férfi-női különbségeket, többet ‘érintek’, lazítok és nevetek.”
“Ha egy picit jobban odafigyelek a mindennapokban a családomra, akkor minőségi fejlődés lép be az életembe.”
“Örültem annak, hogy együtt imádkoztunk és nevettünk Isten jelenlétében.”

 

2015. október 8. Szerző:

2015. október 5. és 7. között országos családpasztorációs papi találkozót szerveztek Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban.
A találkozóról a Magyar Kurír oldalán olvasható részletes beszámoló.

2015. szeptember 22. Szerző: