Skip to content
2015. július 17. Szerző:

2015. augusztus
HÍVOM A CSALÁDOKAT,
HÁZASPÁROKAT, JEGYESEKET ÉS SZERELMESEKET,
A CSALÁDOKAT SZERETŐ SZERZETES- ÉS PAPTESTVÉREKET, ÉS MINDENKIT, AKI A CSALÁD ÉS AZ ÉLET MELLETT ÁLL!
Kisfiam – szólította meg fiát édesapja –, közeledik 15. születésnapod. Gondolkodtunk édesanyáddal azon, hogy mivel szerezhetnénk neked ebből az alkalomból örömet. Mit szólnál hozzá, ha meghívnánk barátaidat egy születésnapi partira? Erre még igazán nem gondoltam – válaszolt a fiú –, meg aztán az igazat megvallva én az osztálytársaimmal jó viszonyban vagyok, de barátomnak egyiket se nevezném. Igaz, volt már olyan, hogy valamelyik meghívott magához, el is mentem, ezen az alapon illenék is visszahívnom őt, de hogy a kérdésedre válaszoljak, ez nem sok örömet jelentene nekem. Rendes gyerekek, az osztályban jól megvagyunk, néha beszélgetünk is egy kicsit, de ez nem nevezhető barátságnak. Egyszerre mindenkivel úgysem lehetne beszélgetni, azt meg nem tudom, hogy ők hogyan éreznék igazán jól magukat. Mondd, próbáltok ti az iskolában barátkozni is – kérdezte a fiú édesanyja –, vagy inkább csak az internet közvetítésével, vagy a mobil telefonon érintkeztek?
Az ember nem egyszerűen egy a világmindenségben fellelhető milliónyi dolog között, lényegét nem lehet megérteni sem materialista alapon, sem úgy, ha csupán a közösség egy elemének tekintjük. Szt. Ágoston hangsúlyozza, hogy az ember nemcsak önállóan gondolkodó lény, hanem szeretni, dönteni és cselekedni képes személy. Minden emberben előbb-utóbb felmerül a kérdés: ki vagyok én, és miért vagyok? Van-e értelme, célja az életemnek, és számon kéri-e valaha is valaki, hogy mit tettem, hogyan éltem, mire használtam döntési és cselekvési képességemet? „A keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy Személlyel, aki életünknek új horizontot és ezáltal meghatározott irányt ad.” (Deus Caritas est 1.)
„Csakis az Isten szeretetével való, boldog barátságba átalakuló találkozásnak – vagy újra találkozásnak – köszönhetően szabadulunk meg lelkiismeretünk elszigeteltségétől és az önmagunkra irányulástól. Akkor válunk teljesen emberivé, amikor többek leszünk a pusztán emberinél; amikor megengedjük Istennek, hogy önmagunkon túlra vezessen bennünket, hogy ezáltal elérjük legigazibb valónkat.” (EG 8.) Jézus barátainak mondta tanítványait, akiket a Vele való találkozás vezetett önmagukon túlra, tett emberhalászokká: „Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.”(Jn 15,15)
Idézzetek fel egy olyan találkozásotokat, amelyből barátság lett! Milyen jelekből következtettek arra, hogy az, akivel találkoztatok őszintén a javatokat akarja, vagy csak egy udvarias gesztus a kedvessége, netán a saját hasznát keresi?
Az ember életében számtalan másik emberrel kerül kapcsolatba. Ezeknek a kapcsolatoknak egy része futó kapcsolat, másnapra el is felejtjük, kivel találkoztunk. Osztálytársainkkal, munkatársainkkal, ügyeink hivatali intézőivel kapcsolatban kell lennünk, ha tetszik, ha nem. Ilyenkor mindkét fél érdeke az, hogy a kapcsolat korrekt legyen, sikerüljön az adott feladatot gyorsan megoldani. Rokonságát se maga választja meg senki, a rokonokkal való jó kapcsolat segít a mindennapokat kellemessé tenni. A barátság kialakulásához azonban több kell.
A barátság szabad elhatározással megvalósított személyes kapcsolat. Alapja a kölcsönös rokonszenv és az arra épülő értékelő szeretet, amely legtöbbször a nézetek és az értékek azonosságában is megnyilvánul. Sokszor elég egy kedves szó, egy barátságos gesztus ahhoz, hogy az egyik ember felfigyeljen a másikra. Kettejük érzékenységén múlik, hogy – esetleg akaratlanul – az adott jelzéseket értik-e, fogadják-e, hogy jóindulatot, vagy tisztességtelen szándékot vélnek-e felfedezni. A keresztény ember az evangélium örömében él, ha ezt az örömöt sugározza, könnyen kiválthatja mások rokonszenvét. Az olyan kapcsolatból, amelyben mindkét fél csak a saját hasznát keresi, ritkán alakul ki barátság.
„A keresztény eszmény mindig arra hív, hogy győzzük le a mai világ sugallta gyanakvást, az állandó bizalmatlanságot, a megtámadástól való félelmet, a védekező magatartást. Sokan próbálnak mások elől a kényelmes magánszférába vagy a bizalmas barátok szűk körébe menekülni, és lemondanak az evangélium társas természetének realizmusáról. Mert ahogyan egyesek szívesen vennének egy test és kereszt nélküli, tisztán spirituális Krisztust, a személyek közötti kapcsolatokat is csak kifinomult készülékek, képernyők és rendszerek által keresik, melyeket tetszésük szerint ki- és bekapcsolhatnak. Eközben az evangélium mindig arra hív, hogy vállaljuk a másik arcával, minket megszólító fizikai jelenlétével, fájdalmával és kéréseivel, ragadós örömével való találkozás kockázatát, szüntelen testi közelségben. Az Isten testté lett Fiába vetett igazi hit elválaszthatatlan az önátadástól, a közösséghez tartozástól, a szolgálattól, a mások testével való kiengesztelődéstől. Isten Fia a maga megtestesülésében a gyöngédség forradalmára hívott meg minket.” (EG 88)
Vannak emberek, akik bárhova kerülnek, hamar barátokra találnak, és barátságaik gyakran életre szólóak. Mi lehet a titkuk? A jó barát jelentősen hozzájárulhat a fiatalok személyiségének fejlődéséhez. Hogyan tudjátok segíteni gyerekeiteket barátaik megválogatásában?
„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 13,15) A barátság legmagasabb foka a jegyesség, amikor egy férfi és egy nő barátsága, egymás iránti szeretete odáig fejlődött, hogy egész életüket a másiknak akarják ajándékozni. Isten önmagukon túlra vezette őket, hogy elérjék legigazibb valójukat. „Az egymás melletti jóban-rosszban való kitartás, a hűség és a termékeny szeretet megfelel az emberi szív legmélyebb vágyának. Forduljunk mindenekelőtt a fiatalokhoz, őrájuk épül a jövő: ne engedjük, hogy az ideiglenesség káros mentalitása befolyásolja őket, buzdítsuk őket, hogy a forradalmárok bátorságával törekedjenek az erős, tartós szeretetre, ússzanak az árral szembe, csak ezt tehetik. Hozzáteszem: nem eshetünk abba a csapdába, melyben ideológiai fogalmak foglyaivá válunk. A család antropológiai tény, következésképpen szociális, kulturális, jogi valóság. Nem lehet olyan ideológiai fogalmak alapján meghatározni, amelyek a történelem egy adott pillanatában érvényesek, aztán értelmüket vesztik. Nem lehet konzervatív, vagy haladó családról beszélni: a család az család! Senki se hagyja, hogy a családról egyik, vagy másik ideológiai kritérium alapján rendelkezzenek. Ehhez elegendően ,erős’ a család”. (Ferenc pápa üzenete A férfi és a nő komplementaritása c. konferenciához. Vatikán, 2014, nov. 17.)
A férfi és nő közötti őszinte barátság akkor is értékes, személyiségüket gazdagító, ha nem fejlődik jegyességgé, majd házassággá. Mi segít fiaitok és lányaitok barátságait helyes mederbe terelni úgy, hogy ők hálásak legyenek ezért?
Azt mondod, hogy osztálytársaiddal jó viszonyban vagy – kapcsolódott be a társalgásba a fiú édesanyja –, beszélgetsz velük. Vajon ők is úgy gondolják, hogy „jó viszonyban” vannak veled? Nem érzel-e olyat, hogy valaki szívesen „beszélgetne” veled többet, jól esnék neki megosztani veled valamilyen gondját? Benned sohasem merült fel, hogy felajánljad segítségedet valamelyik nehézségekkel küszködő társadnak? Ilyen komoly beszélgetésekre az iskola nem alkalmas – válaszolt a fiú. Mi legfeljebb a tanárokat, meg az unalmas órákat szidjuk, vannak, akik a sportról, futballról, úszásról beszélnek, ez engem nem érdekel. Ha meg a lányokról esik szó, akkor én inkább visszahúzódom. Mit gondolsz – vette át a szót az édesapa –, mi lenne jobb: ha csak azt az egy-két osztálytársadat hívnánk meg a születésnapodra, akiket a legközelebb érzel magadhoz, vagy ha meghívnánk az egész osztályt? Mi segítene inkább a jó kapcsolathoz: egy intimebb, szűk körű találkozás, vagy egy sok résztvevős kerti parti? A kertünk nagy, sokan elférnek, sütünk egy nagy adag pogácsát, a kert ontja a gyümölcsöt, ti meg játszhattok mindenféle társasjátékot, de vannak csendes zugaink is, ahol sok mindenről lehetne beszélgetni. Még az is lehetséges, hogy adódik egy emlékezetes találkozás.

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke Biro_kep1

2015. július 14. Szerző:

ÉN-TE-MI (CSODA!)?

Székesfehérvári Egyházmegye Családpasztorációs Irodája meghívására a CsaládKözPont munkatársai három napos képzést tartottak a Balatongyörökön rendezett családtáborban, ahol közel 300-an vettek részt. A mindennapos szentmise és egyéb imaalkalmak mellett komoly témákat dolgoztak fel több korosztályban (felnőttek, ifik, általános iskolások).
Személyiségünk a kapcsolatainkon keresztül tud kiteljesedni. Ehhez különleges lehetőséget nyújt a házasság és a gyermekeink való kapcsolat. Július 1. és 3. között a délelőtti programokon a felnőttek a párkapcsolatokat, önismereti témákat érintő foglalkozáson vehettek részt, ahol szó esett a férfi és nő különbségéről, a kommunikáció öt szintjéről, a házasság szakaszairól, az önismeret elemeiről, a szövetségi házasságról. Egy egész délelőttön keresztül pedig az örömteli élet öt építőkövével (kacagás, kocogás, lazítás, érintés, segítés) foglalkoztunk játékokon, videókon és páros, csoportos gyakorlatokon keresztül. A délutánokat a családok kézműveskedéssel, fürdéssel, vetélkedőkkel és a társas kapcsolataik építésével töltötték.

2015. június 5. Szerző:

Családi életre neveléssel (CSÉN) foglalkozó csapatunkkal június 4-én tekintettünk vissza az elmúlt tanév(ek)re. Az egyházmegyénkben négy éve kezdődő iskolai programban az idén már 20 iskola 70 osztályában több mint 1000 diák vett részt. A tanévet záró találkozónkon összegeztük a családi életre nevelés órák tapasztalatait. Mint minden találkozásunk alkalmával a módszertani kincsestárunkat bővítő csapatépítő játék is helyet kapott a programban.

 

2015. május 28. Szerző:
Idén is szervezünk olyan nyári alkalmat, amely lehetőséget kínál a házaspárok számára fejlődni párkapcsolatuk terén.
Az idei program előadója Dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta, és a hétvégi tréning címe

“Gyűrű-kúra házaspárok számára”

Időpont: 2015. június 19-21. (péntek délutántól vasárnap ebéd utánig)

Helyszín: a Domaszék-Zöldfás Lelkigyakorlatos Ház. Bemutatkozásként az előadótól, Dr. Mihalec Gábortól néhány saját mondat:
1974-es évjáratú férj és családapa vagyok. Életem eddigi szakaszát nagyon intenzíven éltem, 3 országban, 12 költözéssel. A sok változásban stabil pont a családom, amelyben az élet egyik legfontosabb erőforrását látom. 1995 óta élek első házasságomban Dórival, aki egyben a legjobb barátom, és társam két nagyszerű gyermekünk (Viktor és Boglárka) nevelésében.”Szakirányú végzettségei a teljesség igénye nélkül:

·         PhD doktori képzés a Károli Gáspár Egyetemen. Értekezése címe: “A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései a házassággondozásban.”
·         Családterapeuta képesítés (Magyar Családterápiás Egyesület).
·         Minősített családi életre nevelő képesítés (Certified Family Life Educator, Nagy-Britannia).
·         PREPARE/ENRICH tanácsadói és kiképzői képesítés (CAB Service, Németország)

A programról:
A programban rövid információs blokkok, szituációs játékok, tesztek, négyszemközti gyakorlatok és a témával kapcsolatos filmrészletek váltogatják egymást. A Gyűrű-Kúra® nem egyszerűen egy tréning, hanem egy szemléletformáló, a párkapcsolathoz való hozzáállást alapjaiban megváltoztató élmény.A Gyűrű-kúra házasoknak program témái:Kommunikáció, konfliktuskezelés, pénzkezelés, szabadidő, szexualitás, gyermeknevelés, após, anyós és más kedves rokonok, szerepek, lelkiségA program hivatalos honlapján még sok egyéb, hasznos információ olvasható.

 

2015. május 21. Szerző:

A fagyosszenteket jellemző hidegfrontot mintha elfújták volna május 17-én, vasárnapra virradóra. Ideális kirándulóidőben, seregnyi gyermek és idősebb-fiatalabb család részvételével zarándokoltunk Óföldeákra a CsaládKözPont szervezésében, hogy imádkozzunk Máriához, mennyei Édesanyánkhoz családunkért és minden egyházmegyei családért.

Interaktív rózsafüzér-imádságban gondolkodtunk el az örvendetes  titkokról: egy-egy család rövid elmélkedéssel vagy tanúságtétellel osztotta meg életének egy fontos mozzanatát a többiekkel.

A gyermekek tudás- és mozgásvágya játékos feladatok segítségével vált élménnyé minden résztvevő számára: volt, hogy pipacsbabát gyártottak, vagy éppen “Bújj, bújj zöldág”-at játszottak, amíg a felnőttek egy-egy mély tapasztalatukról beszéltek.

A szentmisét közös ebéd és egy napsütéses, játékos, beszélgetős délután követte.

2015. április 16. Szerző:

Az emberi személy méltósága, az életvédelem és a családpasztoráció összefüggéseivel foglalkoztak április 14-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családbizottsága által szervezett családpasztorációs papi találkozó résztvevői Budapesten, az MKPK irodaházában. Bővebben itt

2015. április 15. Szerző:

A tavalyi kezdeményezés nyomán szeretnénk hagyománnyá tenni, hogy minden évben, május hónap folyamán egy napot arra szánunk, hogy családjainkkal, családunkért és az egyházmegye minden családjáért együtt imádkozunk.

Ezért szeretettel hívunk benneteket  2015. május 17. vasárnap 9-15 óráig Óföldeákra az Egyházmegyei Családos Mária-zarándoklatra.

Amiért érdemes ezt a vasárnapot velünk töltenetek:
*közös ima által lelki épülés és gyerekbarát vasárnapi mise
*pihenős családi kirándulás, amikor nem anyának/apának kell főznie
*családok közti kapcsolatok ápolása, épülése
*a gyönyörű gótikus Óföldeáki erődtemplom megismerése
*közös meleg ebéd

Kérlek osszátok meg a hírt és a lehetőséget csoportotok többi tagjával is.

Szegedről 50 fős buszt rendelünk, hogy azok is el tudjanak jönni, akiknek nincs autójuk vagy élvezni szeretnék a zarándoklat közösségi jellegét.

A szervezés megkönnyítése érdekében feltétlenül kérünk visszajelzést 2015. május 12-ig arról, hogy hány főre számíthatunk. Ez nagyon fontos az ebéd- és buszrendelés miatt!

Jelentkezés itt!

Várunk benneteket! Gyertek, töltsünk együtt egy szép, májusi vasárnapot!

ofoldeaki_erodtemplom1

2015. február 23. Szerző:

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Pasztorális Helynökség CsaládKözPontja szervezésében az özvegyek és gyászolók lelki napját, ami immáron ötödik alkalommal, 2015. március 7-én szombaton 9-16.30-ig  lesz Szegeden a Katolikus Házban (Dugonics tér 12.).

A lelkinap címe:

„NEM HAGYLAK ÁRVÁN TITEKET!” (Jn 14,18)

A programot Varga Zoltán SP atya tartja. A részletes program és a jelentkezési lap megtalálható a mellékletben.
Jelentkezni  postai úton vagy telefonon vagy e-mailben lehet a CsaládKözPont elérhetőségein március 5-ig.

gyermeklancfu

 

2015. február 12. Szerző:

Majnek Antal püspök atya levele: imádkozzunk és böjtöljünk a békéért!

Kedves Testvérek!

A püspöki konferencia (az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia – a szerk.) sokadszor kér már minket az Ukrajna békéjéért való imádkozásra, amihez most kéri a böjtölésünket is. Valóban, tudjuk jól, hogy a lélek imájához mindig hasznos hozzátenni a test imáját is: az önmegtagadást és a böjtöt, különösen olyankor, amikor nagy bajban vagyunk.

Ahogy a múltkor is utaltam rá, imádságunk, az emberek imája nem attól lesz igazán hatékony, hogy mennyit imádkozunk és böjtölünk, ezért a békéért való imához hozzá kell tennünk a saját békénket, a szívünk békéjét. Semmit nem ér ugyanis annak az embernek a békéért mondott imája, akinek harag van a szívében. Hiába böjtöl a békéért az, aki akár csak egy embert is utál, gyűlöl. Tudjuk, hogy a mindkét oldalon egyre több keresztény imádkozik a békéért, és hála Istennek egyre több politikus is a békéért száll síkra. De ez is kevés. Fel kell lépnünk a háború ellen, az emberek megölése ellen, különösen az ártatlan, békét akaró civilek megölése ellen. Hogy ezt miért akarják ilyen-olyan politikai erők, az az ő bűnük, égbekiáltó bűnük. A mi feladatunk az, hogy ne csak passzívan imádkozzunk, hanem harcoljunk a békéért. Mert Jézus azt mondta, hogy boldogok a békesség szerzői. Viszont harcolni csak az tud, akiben gyűlölet van. Mi, keresztények ezt az indulatot csak arra használhatjuk, hogy a bűnt utáljuk, annak szerzőjét, a sátánt s a többi gonosz lelket pedig gyűlöljük. Nem a másik ember, nem a másik nép – ő az emberiség igazi ellensége (vö. 1Pét 5,8) akiről azt is elárulta Jézus, hogy ennek a világnak a fejedelme. És mindazoknak, akik őt választják uruknak és hallgatnak rá, felajánlja azt, amit Jézusnak is felajánlott pusztai megkísértésekor: gazdagságot, dicsőséget és a világ fölötti uralmat. Mindezt odaadja nekik, ugyanazért az árért, amit Jézustól is kért: ha leborulva imádják őt.

Ezt látjuk ma egyre jobban. Amire Jézus nemet mondott, arra a világ vezetői közül sokan igent mondanak. Pedig a sátán jogtalanul ajánlja fel nekik a világot, hiszen az nem az övé – ő csak a világ fejedelme. A világmindenség Ura és Királya azonban Isten; egyedül Ő rendelkezik a világgal, hiszen Ő teremtette és tartja létben, tehát egyedül az Övé.

Ezért kérlek benneteket, hogy teremtsetek békét szívetekben. Tagadjatok meg és vessetek ki magatokból minden olyan gondolatot, mely emberek, népek elleni utálatról, gyűlöletről, lenézésről, megvetésről szól.

Ábrahám történetéből tudjuk, hogy az Úr Isten megmentette volna Szodomát jogos büntetésétől, ha csak tíz igazat talál benne. Nem tudom, a kelet-ukrajnai városok és Ukrajna lakóinak megmentéséhez hány tiszta szívű imádkozóra lenne szüksége Istennek, de biztos, hogy sokkal többre.

Petrus Pavlicek ferences testvér a második világháború után rávette Ausztria lakosságát, hogy legyen legalább egymillió imádkozó, és akkor az Úristen biztosan megmenti őket a szovjet megszállástól. És valóban: rövid időn belül összejött ez a sok imádkozó – az egyszerű emberektől a politikusokig voltak benne résztvevők –, és a világ nagy meglepetésére 1955-ben tényleg kivonultak Ausztriából a szovjet csapatok. Itt is, nálunk is csak a tiszta és békés szívek növekvő száma mentheti meg az országot és akár Európát is egy még pusztítóbb háborútól.

Ninive városa hallgatott Isten szavára és mindenki bűnbánatot tartott – s Isten vissza is vonta büntetésüket, s a város megmenekült.

Munkács, 2015. február 8.

Majnek Antal megyéspüspök

2015. január 22. Szerző:

Mottó: A CSALÁDFA NAGY TITOK

A Házasság hetéhez kapcsolódóan a  szegedi Karolina Iskola meghirdeti a

 VILÁGFA, ÉLETFA, CSALÁDFA

 képzőművészeti pályázatát
7-14 éves tanulóknak.

Neked mit jelent a fa ,mint szimbólum? Készítsd el a saját családfátokat!

 A pályázatra nem csak rajzokkal, hanem bármilyen más kreatív technikával (Kollázs, montázs, papírmasé, gyöngyfűzés, nemezelés …. ) lehet nevezni.

A rajzok mérete A/3 legyen.

A pályázathoz kérjük csatolni a pályázó nevét, címét, telefonszámát, felkészítő tanára és iskolája nevét.

Beadási határidő: 2015. február 2. Karolina Iskola portája

Eredményhirdetés: 2015. február 9. 18 óra Karolina Iskola

Pályázatfelelős: Szűcsné Kopasz Kinga ( 30/3744158 )

hh_logo_kicsi